Losowy blog Katalog Alfabetyczny

Krok po kroku

Punkt odbioru towaru: Sopot, ul. Hestii 3

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj www.surfoteka.pl/regulamin.html. Wszelkie definicje zawarte poniżej i rozpoczynające się z dużej litery (np. Usługobiorca) wyjaśnione są w powyższym regulaminie.

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://surfoteka.sails.pl/index.php?route=account/register
  1. Niezbędne jest podanie następujących danych (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj) oraz hasło.
 2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
 3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
 1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu Internetowego.
  1. Na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku.
 2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
 3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient, który chce kontynuować składanie Zamówienie klika zakładkę „Koszyk” w górnym panelu strony i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
  1. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
  2. Klient wybiera miejsce dostawy (wprowadza: kraj, województwo, kod pocztowy) i jest informowany o koszcie dostawy - niezbędne jest następnie zatwierdzenie wysokości kosztu dostawy poprzez kliknięcie pola „Zatwierdź wysyłkę”.
  3. Klient ma możliwość wpisania bonu upominkowego lub kuponu rabatowego.
 4. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy chcą je utworzyć lub dla takich, którzy chcą złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta.
  1. Klient, który posiada Konto w zakładce „Powracający klient” podaje swój adres e-mail i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”, po czym Klient ma możliwość potwierdzenia lub zmiany adresu dostawy, a następnie klika pole „Dalej”.
  2. Klient, który nie posiada Konto w zakładce „Nowy klient” zaznacza opcję dotyczącą utworzenia nowego Konta oraz klika pole „Dalej”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta, po czym Klient ma możliwość potwierdzenia lub zmiany adresu dostawy i klika pole „Dalej”.
  3. Klient może złożyć Zamówienie również bez tworzenia Konta i bez logowania się na nie - w tym wypadku w zakładce „Nowy klient” zaznacza opcję dotyczącą składania Zamówienia bez tworzenia Konta oraz klika pole „Dole”, a następnie podane następujące dane: (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), po czym klika pole „Dalej”.
 5. Następnie Klient jest jednocześnie informowany o koszcie dostawy. Na tym etapie Klient ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia, po czym klika pole „Dalej”.
 6. Następnie Klient wybiera sposób płatności.
 7. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
 8. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj:
  1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
  2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
 9. Następnie należy kliknąć przycisk „Zatwierdź zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
 1. Do korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter niezbędne jest posiadania Konta.
 2. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w trakcie tworzenia Konta lub później w dolnej zakładce „Newsletter” wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez odhaczenie stosownej opcji i kliknąć pole „Dalej”, po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej Usługi Elektronicznej Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zatwierdź zamówienie” w pkt. 2.9. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” przy danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
  2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@surfoteka.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 020 403.
  3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
 2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
  3. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
  4. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

   Windsurfing, Kitesurfing, Snowboard, Wakeboard, SUP, Narciarstwo Biegowe, Narciarstwo Zjazdowe - Sklep, Serwis, Wypożyczalnia
Powered By OpenCart
SURFOTEKA :: Surf&Ski © 2017